ჩვენი უპირატესობები

მომენტალური სესხები 24 საათის განმავლობაში

ფასდაკლებები ლოიალურ კლიენტებს

სესხების ავტომატური დამტკიცების შესაძლებლობა

სესხის მიღებისა და დაფარვის ყველაზე მეტი არხი


გახდი ჩვენი ლოიალური კლიენტი და აიღე:

პირველი სესხი − დღეში 0.50%−დან

მეორე სესხი − დღეში 0.48%−დან

მესამე სესხი − დღეში 0.45%−დან

მეოთხე სესხი − დღეში 0.43%−დან

მეხუთე და მომდევნო სესხი − დღეში 0.40%−დან

ლიბერთი ბანკი
ბანკის კოდი: LBRTGE22
ანგარიშის ნომერი: GE61LB0113113160416000

საქართველოს ბანკი
ბანკის კოდი: BAGAGE22
ანგარიშის ნომერი: GE12BG0000000706538700

თიბისი ბანკი
ბანკის კოდი: TBCBGE22
ანგარიშის ნომერი: GE48TB7178036020100001

ბანკი რესპუბლიკა
ბანკის კოდი: REPLGE22
ანგარიშის ნომერი: GE24BR0000010629134372

პროკრედიტ ბანკი
ბანკის კოდი: MIBGGE22
ანგარიშის ნომერი: GE13PC0053600100020776

კორ-სტანდარტ ბანკი
ბანკის კოდი: KSBGGE22
ანგარიშის ნომერი: GE21KS0000000360800669